NOVEL

รุ่นน้อง

รุ่นน้อง

วิญญาณของมนุษย์ ควบแน่นเป็นพลังงานเข้มข้นที่ไม่ยอมสูญสลายไปง่ายๆ

Read More »

วัยแสบสาแหรกขาด

ภาพชีวิตคนหนึ่งก่อเกิดจากฝีมือผู้ใด หากแม้ผิดพลาดอันใดจะทำอย่างไรในเรื่องจริง ภาพสวยในบ้านที่เข้าใจหรือร้ายฉุดยื้อช่วงชิง ภาพนั้นสะท้อนทุกสิ่งที่เป็นฉัน . . .

Read More »